آدرس و اطلاعات تماس گالری پرده قربانی مشهد


شعبه مرکزی: حاشیه تعبدی، روبروی تعبدی 4


شعبه یک: حر عاملی، نبش تعبدی، مجتمع رضا، طبقه منهای یک


37052302 – 37052301 – 37052300 (051)


موبایل: 09153110299 – موبایل: 09353762955