پرده کرکره افقی سوئدی

پرده کرکره های افقی به دو صورت فلزی و چوبی در دسترس می باشند، این پرده ها به صورت جمع شو رو به بالا هستند و در تنوع رنگی مختلف مناسب برای تزئین اتاق های اداری، پذیرش، مدیریت و پذیرایی هستند، استحکام و پایداری از ویژگی های بارز این نوع پرده ها هستند.

کدینگ پرده های کرکره افقی سوئدی چوبی

کدینگ پرده های کرکره افقی سوئدی فلزی