پرده پارچه ای زبرا پلیسه

این نوع از پرده ها به خاطر استفاده از ساختار پلیسه در پوشش پارچه پرده ظاهر زیبا و جالبی پیدا کرده اند، همچنین ساختار پلیسه پوششی است برای ذائقه های طراحی کلاسیک پرده، پرده های زبرا پلیسه در کدینگ زیر قابل ارایه می باشند.

دسته بندی موجود در این پرده ها:

  • پرده پارچه ای زبرا پلیسه رنگی
  • پرده پارچه ای زبرا پلیسه زردار
  • پرده پارچه ای زبرا پلیسه طرح دار
  • پرده پارچه ای زبرا پلیسه گلدار
  • پرده پارچه ای زبرا پلیسه ساده