پرده پارچه ای زبرا طرح دار

این نوع از پرده های زبرا با طرح های متنوعی که در خود دارند، زیبایی متنوعی را برای تزئین پرده های محیط به همراه خواهند آورد. پرده های پارچه ای زبرا طرح دار در دسته بندی های زیر موجود هستند.

  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار رومن
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار زبرومن
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار طرح چوب
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار کسمه گل مخمل
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار کسمه مخمل ترنج
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار گلدار
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار گلدار زردار
  • پرده پارچه ای زبرا طرح دار گلدار سرمه دوزی